Kontakt oss

Hele Norges retursystem for plastemballasje

Hele Norges retursystem for kartong

Plastretur har ansvar for gjenvinning av plastemballasje i Grønt Punkt Norge-systemet. Returselskapet tar ansvar for at innsamlet husholdningsplast fra norske kommuner blir finsortert og materialgjenvunnet. I tillegg sikrer avtaler med private innsamlere gjenvinning av næringslivsplast og landbruksplast. Plastretur rapporterer materialgjenvinningsgrad og sporbarhet til miljømyndighetene hvert år.

Plastens kretsløp

Plastretur har ansvar for gjenvinning av plastemballasje fra både husholdninger og næringsliv. Returselskapet har avtaler med kommuner og IKS over hele landet, som samler inn husholdningsplast fra sine innbyggere. Plastretur betaler kommunen for plasten og frakter den til finsortering. Ved sorteringsanlegget sorteres plastemballasjen i ulike kvaliteter (PP, PET, PE o.l.), før den sendes til materialgjenvinning. Næringslivsplast samles inn og sendes til materialgjenvinning av private innsamlere som får godtgjørelse av Plastretur.
Les mer om gjenvinningen av husholdningsplast
Les mer om gjenvinning avnæringslivsplast
Se video om plastens kretsløp

Innsamling av
husholdningsplast

Norske kommuner og interkommunale selskaper sørger for innsamling av plastemballasje. De velger hvordan plasten skal samles inn; i store sekker, egen dunk eller i mindre plastposer (optibag). All kildesortert plastemballasje sendes til gjenvinning av Plastretur. Emballasje som kastes i restavfallet blir sendt til forbrenning, med unntak av ROAF. Kommuner som tilhører dette ettersorteringsanlegget kildesorterer ikke plastemballasje hjemme. Plasten sorteres ut av restavfallet på anlegget. Kommuner og IKS med Plastretur-avtale får betalt per tonn plastemballasje som sendes til gjenvinning.

For innsamlere i kommuner og IKS:

Nettportal for henting av husholdningsplast
Bestill gule lapper her
Plastretur sin kvalitetsveileder

Innsamling av næringslivssplast

Plastretur har avtale med rundt 80 innsamlere av næringslivsplast. De sørger for innsamling, bearbeiding og sortering av plastemballasjen før de sender den til materialgjenvinning. Plastemballasjen som sendes til gjenvinning fra private innsamlere, rapporteres til returselskapet. Basert på dette får innsamleren en godtgjørelse per tonn plastemballasje. Plastretur sørger også for innsamling og gjenvinning av landbruksplast.

Sporbarhet og kontroll

Plastretur har full sporbarheten på emballasjestrømmene fra næringsliv og husholdning. Det er viktig at plastemballasje fra norske innsamlere følger nasjonale og internasjonale lover og regler. Derfor har Plastretur innført en streng godkjenningsordning for alle ledd i gjenvinningsprosessen. All plastemballasje som sendes til gjenvinning må merkes med gule ID-lapper og hvert lass skal inneholde informasjon om innhold, destinasjon og transport. Plastretur godkjenner kun gjenvinning i europeiske land.
Les mer om sporbarhet og revisjoner

Gjenvinningstall

Plastretur rapporterer i april hvert år gjenvinningstall til Miljødirektoratet. I Avfallsforskriften har myndighetene satt krav om at 30 prosent av plastemballasjen skal materialgjenvinnes. Dette kravet øker til 47 prosent i 2025 og 52 prosent i 2030. Myndighetsrapporten oppgir hvor mye plastemballasje som er satt på markedet fra medlemsbedriftene, innsamlet mengde og materialgjenvinningsgrad. Den inneholder også en oversikt over hvilke land som har materialgjenvunnet norsk plastemballasje.  Målepunktet for gjenvinning er inn i ekstruder, det vil si etter finsortering og kverning, hvor fukt, forurensninger og annet prosesstap er trukket fra.
Se årets og tidligere rapportering
Les mer om kravene i Avfallsforskriften

Nasjonalt finsorteringsanlegg for plastemballasje

Plastretur og TOMRA bygger Norges første nasjonale finsorteringsanlegg for plastemballasje ved Holtskogen næringspark i Hobøl i Østfold. Anlegget skal ta imot kildesortert og ettersortert plastemballasje fra norske husholdninger. Plasten blir finsortert i ni ulike kvaliteter, før det sendes videre til materialgjenvinning. Anlegget skal stå ferdig i løpet av 2025 og vil ha en total kapasitet på 90.000 tonn.